thumb

VELKOMMEN TIL STIFTELSEN FREDHEIM !

 

Stiftelsen Fredheim er en institusjon for voksne rusavhengige, også par. Humanistisk tankegang og et livssynsnøytralt grunnsyn er fremtredende elementer i institusjonen. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati.

Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og få bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå.