Aktiviteter

Arbeidsaktiviteter og sosial trening.

Vi mener at arbeid er viktig for å styrke selvfølelse og mestringsevne, likeså er det viktig å styrke den enkeltes evne til å stå i målrettet aktivitet over tid. Sosial trening er viktig for å styrke evnen til å føre et aktivt liv uten rusmidler.

Arbeid:
Vi tilbyr arbeid i verkstedet, renhold, institusjonskjøkkenet, vaskeriet og vedlikehold av bygninger og parkanlegg. Institusjonen utfører monteringsarbeid for det lokale næringsliv.

Lønn:

Et viktig element i behandlingen ved institusjonen er opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Klientene får lønn for utført arbeid. Timelønnen er for tiden kr. 30,- på hverdager og kr. 40,- på lørdager og søndager. I tillegg er en del av aktivitetene basert på stykkprisproduksjon med faste satser for utført arbeid. Klientene får også feriepenger med 12% av opptjent lønn.

 


Opplæring:
Vi gir tilbud om truckførerbevis. I samarbeid med voksenopplæringen kan vi tilby grunnskoleopplæring og norskkurs for fremmedspråklige. 

Fritidsaktiviteter:
▪ Ankerskogen svømmehall
▪ Treningsstudio
▪ Kino og bowling
▪ Fotball, ishockey og go-cart
▪ Langrenn
▪ Alpint
▪ Bading, fisking og pilking i Mjøsa
▪ Fjell og natur
▪ Kulturelle opplevelser
▪ Shopping og kafébesøk

 

 

 

v4.jpg

v6.jpg 12.jpg

Institusjonen utfører diverse monteringsarbeid for det lokale næringsliv.

13.jpg

 

Institusjonskjøkkenet er moderne og vel utstyrt. Klienter som ønsker det kan få opplæring og delta i kjøkkendriften.

15.jpg

 

Vaskeri, renhold og stell av tøy gir også arbeid til klienter som ønsker å delta i dette arbeidet.

16.jpg 17.jpg

 

 

Vedlikehold av bygninger og anlegg er også en viktig del av institusjonens aktivitetstilbud. Klientene får opplæring i snekring, muring, maling og stell av park/uteanlegg.