thumb

Behandling

Mål:

Rusmestring

Endring av den rusmiddelavhengiges livssituasjon

Bedring av mestrings- og funkjonsnivå

Økt livskvalitet

Metoder:

Relasjonsbygging

Kognitiv terapi

Motiverende samtaler

Miljøarbeid

Gruppebehandling

Fysiske aktiviteter

Arbeidstrening

NADA øreakupunktur