Botilbud

Stiftelsen Fredheim har 20 ettroms leiligheter med egne bad og 10 treningsleiligheter. Treningsleilighetene er tilrettelagt for at beboeren skal kunne lære å bo, å holde orden, lage mat, osv. Disse er reservert de som er innlagt på rehabiliteringsplass via Velferdsetaten i Oslo. Alle leilighetene er også tilpasset par og rusavhengige med lettere funksjonshemminger. 15 enkeltrom benyttes i den første tiden etter innleggelsen.

Alle boenheter har kabel-TV og trådløst bredbånd.

h4.jpg h3.jpg

De nye hyblene har en praktisk og smakfull innredning.
Alle hybler og leiligheter er utstyrt med egne bad. Det er gulvvarme i alle rom.

6.jpg 5.jpg

Alle leiligheter har en individuell innredning der institusjonspreget er sterkt nedtonet.
Dette gir inntrykk av å bo i egen bolig og er et godt grunnlag for botrening og forberedelse til å flytte ut i egen bolig.

4.jpg 3.jpg

Institusjonen har 10 leiligheter som er godt tilpasset parbehandling og klienter med funksjonshemming.

 2.jpg

Enkeltrommene er lyse og trivelige. I denne avdelingen er det felles bad/WC.

Botrening og opplæring i å holde det ryddig og rent på  rommet/hybelen, er en viktig del av institusjonsoppholdet.