Henvisning/Inntak

 

Stiftelsen Freheim har kapasitet på 50 plasser, og har avtale med Helse Sør-Øst og Velferdsetaten i Oslo kommune.

HENVISNING

Helse Sør-Øst (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB):

Både leger og NAV kan henvise pasienter. Henvisningen sendes til det lokale DPS eller helseforetak, som behandler søknaden og sender den videre til rettighetsvurdering.

Olso kommune (rehabilitering):

Bydelens NAV-kontor sender henvisning til Seksjon felles Inntak ved Velferdsetaten i Oslo for godkjenning. Aderssen er:

Oslo kommune, Velferdsetaten

Seksjon felles inntak

PB 30 Sentrum

0101  OSLO