Hvem er vi

Personalgruppa på Fredheim er engasjert, stabil og tverrfaglig.

Vi har lang erfaring og spesialisering innen rusfeltet, 

og består av:

Sosionomer
Sykepleiere
Vernepleiere
Miljøarbeidere og arbeidsledere
Psykologspesialist
Lege
Psykiater
Økonomikonsulenter
Vedlikeholdsteam
Kjøkkensjef, kokk/konditor og assistenter
Husøkonom og assistenter

 Les full bemanningsoversikt her